Liturgický kalendář pro české a moravské diecéze
2016–2017

Doba adventní

listopad

Žaltář 1. týdne 27. 11. 2016 Neděle
F 1. neděle adventní
Žaltář 1. týdne 28. 11. 2016 Pondělí
F Pondělí po 1. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 29. 11. 2016 Úterý
F Úterý po 1. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 30. 11. 2016 Středa
č svátek Sv. Ondřeje, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.

prosinec

Žaltář 1. týdne 01. 12. 2016 Čtvrtek
F Čtvrtek po 1. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 02. 12. 2016 Pátek
F Pátek po 1. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
plzeňská diecéze:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Bartoloměje
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 03. 12. 2016 Sobota
B památka Sv. Františka Xaverského, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 04. 12. 2016 Neděle
F 2. neděle adventní
Žaltář 2. týdne 05. 12. 2016 Pondělí
F Pondělí po 2. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
českobudějovická diecéze:
F Pondělí po 2. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 06. 12. 2016 Úterý
F Úterý po 2. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Mikuláše, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
českobudějovická diecéze:
B slavnost Sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 07. 12. 2016 Středa
B památka Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 08. 12. 2016 Čtvrtek
B slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 09. 12. 2016 Pátek
F Pátek po 2. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 10. 12. 2016 Sobota
F Sobota po 2. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 11. 12. 2016 Neděle
F 3. neděle adventní
Žaltář 3. týdne 12. 12. 2016 Pondělí
F Pondělí po 3. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Panny Marie Guadalupské
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 13. 12. 2016 Úterý
č památka Sv. Lucie, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 14. 12. 2016 Středa
B památka Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 15. 12. 2016 Čtvrtek
F Čtvrtek po 3. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 16. 12. 2016 Pátek
F Pátek po 3. neděli adventní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 17. 12. 2016 Sobota
F 17. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 18. 12. 2016 Neděle
F 4. neděle adventní
Žaltář 4. týdne 19. 12. 2016 Pondělí
F 19. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 20. 12. 2016 Úterý
F 20. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 21. 12. 2016 Středa
F 21. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 4. týdne 22. 12. 2016 Čtvrtek
F 22. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
českobudějovická diecéze:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Mikuláše
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 23. 12. 2016 Pátek
F 23. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Jana Kentského, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 4. týdne 24. 12. 2016 Sobota
F 24. prosince
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.

Doba vánoční

Žaltář 1. týdne 25. 12. 2016 Neděle
B slavnost Narození Páně
Žaltář 1. týdne 26. 12. 2016 Pondělí
č svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 27. 12. 2016 Úterý
B svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 28. 12. 2016 Středa
č svátek Svatých Mláďátek, mučedníků
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 29. 12. 2016 Čtvrtek
B 5. den v oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 30. 12. 2016 Pátek
B svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 31. 12. 2016 Sobota
B 7. den v oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách připomínka Sv. Silvestra I. papeže. V ranní mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.

leden

Žaltář 2. týdne 01. 01. 2017 Neděle
B slavnost Oktáv Narození Páně. Matky Boží, Panny Marie
Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 02. 01. 2017 Pondělí
B památka Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 03. 01. 2017 Úterý
B Úterý po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Nejsvětějšího Jména Ježíš
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 04. 01. 2017 Středa
B Středa po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 05. 01. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
B Čtvrtek po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 06. 01. 2017 Pátek
B slavnost Zjevení Páně
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
B Pátek po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 07. 01. 2017 Sobota
B Sobota po Zjevení Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následujícího svátku.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
B Sobota po oktávu Narození Páně
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 08. 01. 2017 Neděle
B svátek Křtu Páně
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
B slavnost Zjevení Páně

Liturgické mezidobí

Žaltář 1. týdne 09. 01. 2017 Pondělí
Z Pondělí 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Tam, kde se slavnost Zjevení Páně překládá na neděli:
B svátek Křtu Páně
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 10. 01. 2017 Úterý
Z Úterý 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 11. 01. 2017 Středa
Z Středa 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 12. 01. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 13. 01. 2017 Pátek
Z Pátek 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 14. 01. 2017 Sobota
Z Sobota 1. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 15. 01. 2017 Neděle
Z 2. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 16. 01. 2017 Pondělí
Z Pondělí 2. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 17. 01. 2017 Úterý
B památka Sv. Antonína, opata
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 18. 01. 2017 Středa
B památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 19. 01. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 20. 01. 2017 Pátek
Z Pátek 2. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
č Sv. Šebestiána, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 21. 01. 2017 Sobota
č památka Sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 22. 01. 2017 Neděle
Z 3. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 23. 01. 2017 Pondělí
Z Pondělí 3. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 24. 01. 2017 Úterý
B památka Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 25. 01. 2017 Středa
B svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 26. 01. 2017 Čtvrtek
B památka Sv. Timoteje a Tita, biskupů
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 27. 01. 2017 Pátek
Z Pátek 3. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Anděly Mericiové, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 28. 01. 2017 Sobota
B památka Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 29. 01. 2017 Neděle
Z 4. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 30. 01. 2017 Pondělí
Z Pondělí 4. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 31. 01. 2017 Úterý
B památka Sv. Jana Boska, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.

únor

Žaltář 4. týdne 01. 02. 2017 Středa
Z Středa 4. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 02. 02. 2017 Čtvrtek
B svátek Uvedení Páně do chrámu
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 03. 02. 2017 Pátek
Z Pátek 4. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Ansgara, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 04. 02. 2017 Sobota
Z Sobota 4. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 05. 02. 2017 Neděle
Z 5. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 06. 02. 2017 Pondělí
č památka Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 07. 02. 2017 Úterý
Z Úterý 5. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 08. 02. 2017 Středa
Z Středa 5. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jeronýma Emilianiho
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Josefíny Bakhity, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 09. 02. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 10. 02. 2017 Pátek
B památka Sv. Scholastiky, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 11. 02. 2017 Sobota
Z Sobota 5. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Panny Marie Lurdské
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 12. 02. 2017 Neděle
Z 6. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 13. 02. 2017 Pondělí
Z Pondělí 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 14. 02. 2017 Úterý
Z Úterý 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 15. 02. 2017 Středa
Z Středa 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 16. 02. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 17. 02. 2017 Pátek
Z Pátek 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Alexia a druhů, řeholníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 18. 02. 2017 Sobota
Z Sobota 6. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 19. 02. 2017 Neděle
Z 7. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 20. 02. 2017 Pondělí
Z Pondělí 7. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 21. 02. 2017 Úterý
Z Úterý 7. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 22. 02. 2017 Středa
B svátek Stolce svatého Petra, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 23. 02. 2017 Čtvrtek
č památka Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 24. 02. 2017 Pátek
Z Pátek 7. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 25. 02. 2017 Sobota
Z Sobota 7. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 26. 02. 2017 Neděle
Z 8. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 27. 02. 2017 Pondělí
Z Pondělí 8. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 28. 02. 2017 Úterý
Z Úterý 8. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.

Doba postní

březen

Žaltář 4. týdne 01. 03. 2017 Středa
F Popeleční středa
Žaltář 4. týdne 02. 03. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po Popeleční středě
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 03. 03. 2017 Pátek
F Pátek po Popeleční středě
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 04. 03. 2017 Sobota
F Sobota po Popeleční středě
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách připomínka Sv. Kazimíra. V ranní mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 05. 03. 2017 Neděle
F 1. neděle postní
Žaltář 1. týdne 06. 03. 2017 Pondělí
F Pondělí po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 07. 03. 2017 Úterý
F Úterý po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 08. 03. 2017 Středa
F Středa po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Jana z Boha, řeholníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 09. 03. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Františky Římské, řeholnice. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 10. 03. 2017 Pátek
F Pátek po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 11. 03. 2017 Sobota
F Sobota po 1. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 12. 03. 2017 Neděle
F 2. neděle postní
Žaltář 2. týdne 13. 03. 2017 Pondělí
F Pondělí po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 14. 03. 2017 Úterý
F Úterý po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 15. 03. 2017 Středa
F Středa po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 16. 03. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 17. 03. 2017 Pátek
F Pátek po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Patrika, biskupa. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 2. týdne 18. 03. 2017 Sobota
F Sobota po 2. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách připomínka Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve. V ranní mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 19. 03. 2017 Neděle
F 3. neděle postní
Žaltář 3. týdne 20. 03. 2017 Pondělí
B slavnost Sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 3. týdne 21. 03. 2017 Úterý
F Úterý po 3. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 22. 03. 2017 Středa
F Středa po 3. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 23. 03. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po 3. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 3. týdne 24. 03. 2017 Pátek
F Pátek po 3. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 25. 03. 2017 Sobota
B slavnost Zvěstování Páně
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 26. 03. 2017 Neděle
F 4. neděle postní
Žaltář 4. týdne 27. 03. 2017 Pondělí
F Pondělí po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 28. 03. 2017 Úterý
F Úterý po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 29. 03. 2017 Středa
F Středa po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 30. 03. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 31. 03. 2017 Pátek
F Pátek po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.

duben

Žaltář 4. týdne 01. 04. 2017 Sobota
F Sobota po 4. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 02. 04. 2017 Neděle
F 5. neděle postní
Žaltář 1. týdne 03. 04. 2017 Pondělí
F Pondělí po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 04. 04. 2017 Úterý
F Úterý po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Izidora, biskupa a učitele církve. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 05. 04. 2017 Středa
F Středa po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Vincence Ferrerského, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 06. 04. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 07. 04. 2017 Pátek
F Pátek po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
V modlitbě se čtením se může přidat hagiografická lekce a v ranních chválách a nešporách připomínka Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze. Ve mši se může feriální vstupní modlitba nahradit modlitbou z připomínky.
Žaltář 1. týdne 08. 04. 2017 Sobota
F Sobota po 5. neděli postní
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 09. 04. 2017 Neděle
č Květná neděle
Žaltář 2. týdne 10. 04. 2017 Pondělí
F Pondělí Svatého týdne
Žaltář 2. týdne 11. 04. 2017 Úterý
F Úterý Svatého týdne
Žaltář 2. týdne 12. 04. 2017 Středa
F Středa Svatého týdne
Žaltář 2. týdne 13. 04. 2017 Čtvrtek
F Čtvrtek Svatého týdne
Žaltář 2. týdne 14. 04. 2017 Pátek
č Velký pátek
Žaltář 2. týdne 15. 04. 2017 Sobota
F Bílá sobota
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.

Doba velikonoční

Žaltář 1. týdne 16. 04. 2017 Neděle
B Zmrtvýchvstání Páně
Žaltář 1. týdne 17. 04. 2017 Pondělí
B Pondělí v oktávu velikonočním
Žaltář 1. týdne 18. 04. 2017 Úterý
B Úterý v oktávu velikonočním
Žaltář 1. týdne 19. 04. 2017 Středa
B Středa v oktávu velikonočním
Žaltář 1. týdne 20. 04. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek v oktávu velikonočním
Žaltář 1. týdne 21. 04. 2017 Pátek
B Pátek v oktávu velikonočním
Žaltář 1. týdne 22. 04. 2017 Sobota
B Sobota v oktávu velikonočním
Žaltář 2. týdne 23. 04. 2017 Neděle
B 2. neděle velikonoční
Žaltář 2. týdne 24. 04. 2017 Pondělí
B Pondělí po 2. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Jiří, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
č Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 25. 04. 2017 Úterý
č svátek Sv. Marka, evangelisty
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 26. 04. 2017 Středa
B Středa po 2. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 27. 04. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 28. 04. 2017 Pátek
B Pátek po 2. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 29. 04. 2017 Sobota
B svátek Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 30. 04. 2017 Neděle
B 3. neděle velikonoční

květen

Žaltář 3. týdne 01. 05. 2017 Pondělí
B Pondělí po 3. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Josefa, dělníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 02. 05. 2017 Úterý
B památka Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 03. 05. 2017 Středa
č svátek Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 04. 05. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 05. 05. 2017 Pátek
B Pátek po 3. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 06. 05. 2017 Sobota
B Sobota po 3. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
moravská církevní provincie:
č památka Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 07. 05. 2017 Neděle
B 4. neděle velikonoční
Žaltář 4. týdne 08. 05. 2017 Pondělí
B Pondělí po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 09. 05. 2017 Úterý
B Úterý po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 10. 05. 2017 Středa
B Středa po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 11. 05. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 12. 05. 2017 Pátek
B Pátek po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
č Sv. Pankráce, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
arcidiecéze pražská:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 13. 05. 2017 Sobota
B Sobota po 4. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Panny Marie Fatimské
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 14. 05. 2017 Neděle
B 5. neděle velikonoční
Žaltář 1. týdne 15. 05. 2017 Pondělí
B Pondělí po 5. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 16. 05. 2017 Úterý
č svátek Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 17. 05. 2017 Středa
B Středa po 5. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 18. 05. 2017 Čtvrtek
B Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Jana I., papeže a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 19. 05. 2017 Pátek
B Pátek po 5. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 20. 05. 2017 Sobota
B Sobota po 5. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Bernardina Sienského, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
moravská církevní provincie:
B památka Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 21. 05. 2017 Neděle
B 6. neděle velikonoční
Žaltář 2. týdne 22. 05. 2017 Pondělí
B Pondělí po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 23. 05. 2017 Úterý
B Úterý po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 24. 05. 2017 Středa
B Středa po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli:
B Středa po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 25. 05. 2017 Čtvrtek
B slavnost Nanebevstoupení Páně
Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli:
B Čtvrtek po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Řehoře VII., papeže
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 26. 05. 2017 Pátek
B památka Sv. Filipa Neriho, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 27. 05. 2017 Sobota
B Sobota po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli:
B Sobota po 6. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 28. 05. 2017 Neděle
B 7. neděle velikonoční
Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na neděli:
B slavnost Nanebevstoupení Páně
Žaltář 3. týdne 29. 05. 2017 Pondělí
B Pondělí po 7. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 30. 05. 2017 Úterý
B Úterý po 7. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Zdislavy
Denní modlitba církve i mše z památky.
česká církevní provincie, brněnská diecéze:
B památka Sv. Zdislavy
Denní modlitba církve i mše z památky.
litoměřická diecéze:
B svátek Sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 31. 05. 2017 Středa
B svátek Navštívení Panny Marie
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.

červen

Žaltář 3. týdne 01. 06. 2017 Čtvrtek
č památka Sv. Justina, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 02. 06. 2017 Pátek
B Pátek po 7. neděli velikonoční
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 03. 06. 2017 Sobota
č památka Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 4. týdne 04. 06. 2017 Neděle
č slavnost Seslání Ducha svatého

Liturgické mezidobí

Žaltář 1. týdne 05. 06. 2017 Pondělí
č památka Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 06. 06. 2017 Úterý
Z Úterý 9. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Norberta, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 07. 06. 2017 Středa
Z Středa 9. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 08. 06. 2017 Čtvrtek
B svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 09. 06. 2017 Pátek
Z Pátek 9. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 10. 06. 2017 Sobota
Z Sobota 9. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 11. 06. 2017 Neděle
B slavnost Nejsvětější Trojice
Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 12. 06. 2017 Pondělí
Z Pondělí 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 13. 06. 2017 Úterý
B památka Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 14. 06. 2017 Středa
Z Středa 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Tam, kde se slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli:
Z Středa 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 15. 06. 2017 Čtvrtek
B slavnost Těla a krve Páně
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Tam, kde se slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli:
Z Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Víta, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 16. 06. 2017 Pátek
Z Pátek 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 17. 06. 2017 Sobota
Z Sobota 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Tam, kde se slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli:
Z Sobota 10. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 18. 06. 2017 Neděle
Z 11. neděle v mezidobí
Tam, kde se slavnost Těla a krve Páně překládá na neděli:
B slavnost Těla a krve Páně
Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 3. týdne 19. 06. 2017 Pondělí
Z Pondělí 11. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Romualda, opata
Denní modlitba církve i mše z památky.
českobudějovická diecéze:
B památka Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 20. 06. 2017 Úterý
Z Úterý 11. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 21. 06. 2017 Středa
B památka Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 22. 06. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Paulína Nolánského, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
č Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 23. 06. 2017 Pátek
B slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 3. týdne 24. 06. 2017 Sobota
B slavnost Narození svatého Jana Křtitele
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 4. týdne 25. 06. 2017 Neděle
Z 12. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 26. 06. 2017 Pondělí
Z Pondělí 12. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 27. 06. 2017 Úterý
Z Úterý 12. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 28. 06. 2017 Středa
č památka Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 4. týdne 29. 06. 2017 Čtvrtek
č slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 4. týdne 30. 06. 2017 Pátek
Z Pátek 12. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Svatých prvomučedníků římských
Denní modlitba církve i mše z památky.
arcidiecéze olomoucká:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Václava
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.

červenec

Žaltář 4. týdne 01. 07. 2017 Sobota
Z Sobota 12. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 02. 07. 2017 Neděle
Z 13. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 03. 07. 2017 Pondělí
č svátek Sv. Tomáše, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 04. 07. 2017 Úterý
Z Úterý 13. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Prokopa, opata
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Alžběty Portugalské
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
česká církevní provincie:
B památka Sv. Prokopa, opata
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 1. týdne 05. 07. 2017 Středa
B slavnost Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 1. týdne 06. 07. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 07. 07. 2017 Pátek
Z Pátek 13. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 08. 07. 2017 Sobota
Z Sobota 13. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 09. 07. 2017 Neděle
Z 14. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 10. 07. 2017 Pondělí
Z Pondělí 14. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 11. 07. 2017 Úterý
B svátek Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 12. 07. 2017 Středa
Z Středa 14. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 13. 07. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jindřicha
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 14. 07. 2017 Pátek
Z Pátek 14. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Bl. Hroznaty, mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Kamila de Lellis, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
plzeňská diecéze:
č svátek Bl. Hroznaty, mučedníka, hlavního patrona diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 15. 07. 2017 Sobota
B památka Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 16. 07. 2017 Neděle
Z 15. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 17. 07. 2017 Pondělí
Z Pondělí 15. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 18. 07. 2017 Úterý
Z Úterý 15. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 19. 07. 2017 Středa
Z Středa 15. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 20. 07. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 21. 07. 2017 Pátek
Z Pátek 15. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 22. 07. 2017 Sobota
B svátek Sv. Marie Magdalény
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 23. 07. 2017 Neděle
Z 16. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 24. 07. 2017 Pondělí
Z Pondělí 16. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Šarbela Makhlūfa, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 25. 07. 2017 Úterý
č svátek Sv. Jakuba, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 26. 07. 2017 Středa
B památka Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 27. 07. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 16. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Gorazda a druhů
Denní modlitba církve i mše z památky.
moravská církevní provincie:
B památka Sv. Gorazda a druhů
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 28. 07. 2017 Pátek
Z Pátek 16. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 29. 07. 2017 Sobota
B památka Sv. Marty
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 30. 07. 2017 Neděle
Z 17. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 31. 07. 2017 Pondělí
B památka Sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.

srpen

Žaltář 1. týdne 01. 08. 2017 Úterý
B památka Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 02. 08. 2017 Středa
Z Středa 17. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Panny Marie Královny andělů
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 03. 08. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 04. 08. 2017 Pátek
B památka Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 05. 08. 2017 Sobota
Z Sobota 17. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následujícího svátku.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 06. 08. 2017 Neděle
B svátek Proměnění Páně
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 07. 08. 2017 Pondělí
Z Pondělí 18. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Kajetána, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 08. 08. 2017 Úterý
B památka Sv. Dominika, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 09. 08. 2017 Středa
č svátek Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 10. 08. 2017 Čtvrtek
č svátek Sv. Vavřince, mučedníka
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 11. 08. 2017 Pátek
B památka Sv. Kláry, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 12. 08. 2017 Sobota
Z Sobota 18. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 13. 08. 2017 Neděle
Z 19. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 14. 08. 2017 Pondělí
č památka Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 3. týdne 15. 08. 2017 Úterý
B slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 3. týdne 16. 08. 2017 Středa
Z Středa 19. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Štěpána Uherského
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 17. 08. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 18. 08. 2017 Pátek
Z Pátek 19. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 19. 08. 2017 Sobota
Z Sobota 19. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jana Eudese, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 20. 08. 2017 Neděle
Z 20. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 21. 08. 2017 Pondělí
B památka Sv. Pia X., papeže
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 22. 08. 2017 Úterý
B památka Panny Marie Královny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 23. 08. 2017 Středa
Z Středa 20. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Růženy z Limy, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 24. 08. 2017 Čtvrtek
č svátek Sv. Bartoloměje, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 25. 08. 2017 Pátek
Z Pátek 20. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Ludvíka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Josefa Kalasanského, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 26. 08. 2017 Sobota
Z Sobota 20. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 27. 08. 2017 Neděle
Z 21. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 28. 08. 2017 Pondělí
B památka Sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 29. 08. 2017 Úterý
č památka Umučení sv. Jana Křtitele
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 30. 08. 2017 Středa
Z Středa 21. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 31. 08. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.

září

Žaltář 1. týdne 01. 09. 2017 Pátek
Z Pátek 21. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 02. 09. 2017 Sobota
Z Sobota 21. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 03. 09. 2017 Neděle
Z 22. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 04. 09. 2017 Pondělí
Z Pondělí 22. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 05. 09. 2017 Úterý
Z Úterý 22. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Bl. Terezie z Kalkaty
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 06. 09. 2017 Středa
Z Středa 22. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 07. 09. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 08. 09. 2017 Pátek
B svátek Narození Panny Marie
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 09. 09. 2017 Sobota
Z Sobota 22. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Petra Klavera, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 10. 09. 2017 Neděle
Z 23. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 11. 09. 2017 Pondělí
Z Pondělí 23. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 12. 09. 2017 Úterý
Z Úterý 23. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Jména Panny Marie
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 13. 09. 2017 Středa
B památka Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 14. 09. 2017 Čtvrtek
č svátek Povýšení svatého kříže
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 15. 09. 2017 Pátek
B památka Panny Marie Bolestné
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 16. 09. 2017 Sobota
Z Sobota 23. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Ludmily, mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
česká církevní provincie:
č památka Sv. Ludmily, mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 17. 09. 2017 Neděle
Z 24. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 18. 09. 2017 Pondělí
Z Pondělí 24. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 19. 09. 2017 Úterý
Z Úterý 24. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
litoměřická diecéze:
Z Úterý 24. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
č Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 20. 09. 2017 Středa
č památka Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze,Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
litoměřická diecéze:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 21. 09. 2017 Čtvrtek
č svátek Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 22. 09. 2017 Pátek
Z Pátek 24. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 23. 09. 2017 Sobota
Z Sobota 24. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 24. 09. 2017 Neděle
Z 25. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 25. 09. 2017 Pondělí
Z Pondělí 25. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 26. 09. 2017 Úterý
Z Úterý 25. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 27. 09. 2017 Středa
B památka Sv. Vincence z Paula, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 1. týdne 28. 09. 2017 Čtvrtek
č slavnost Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 1. týdne 29. 09. 2017 Pátek
B svátek Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 1. týdne 30. 09. 2017 Sobota
B památka Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.

říjen

Žaltář 2. týdne 01. 10. 2017 Neděle
Z 26. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 02. 10. 2017 Pondělí
B památka Svatých andělů strážných
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 03. 10. 2017 Úterý
Z Úterý 26. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 04. 10. 2017 Středa
B památka Sv. Františka z Assisi
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 05. 10. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 26. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 06. 10. 2017 Pátek
Z Pátek 26. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Bruna, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 07. 10. 2017 Sobota
B památka Panny Marie Růžencové
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 08. 10. 2017 Neděle
Z 27. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 09. 10. 2017 Pondělí
Z Pondělí 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Jana Leonardiho, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 10. 10. 2017 Úterý
Z Úterý 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 11. 10. 2017 Středa
Z Středa 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 12. 10. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Radima, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 13. 10. 2017 Pátek
Z Pátek 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 14. 10. 2017 Sobota
Z Sobota 27. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 15. 10. 2017 Neděle
Z 28. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 16. 10. 2017 Pondělí
Z Pondělí 28. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Hedviky, řeholnice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
diecéze ostravsko-opavská:
B svátek Sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 17. 10. 2017 Úterý
č památka Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 18. 10. 2017 Středa
č svátek Sv. Lukáše, evangelisty
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 4. týdne 19. 10. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 28. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Pavla od Kříže, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 20. 10. 2017 Pátek
Z Pátek 28. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 21. 10. 2017 Sobota
Z Sobota 28. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Bl. Karla Rakouského
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 22. 10. 2017 Neděle
Z 29. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 23. 10. 2017 Pondělí
Z Pondělí 29. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Jana Kapistránského, kněze
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 24. 10. 2017 Úterý
Z Úterý 29. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 25. 10. 2017 Středa
Z Středa 29. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 26. 10. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 27. 10. 2017 Pátek
Z Pátek 29. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 28. 10. 2017 Sobota
č svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 2. týdne 29. 10. 2017 Neděle
Z 30. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne 30. 10. 2017 Pondělí
Z Pondělí 30. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
královéhradecká diecéze:
B svátek Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 2. týdne 31. 10. 2017 Úterý
Z Úterý 30. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Wolfganga, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.

listopad

Žaltář 2. týdne 01. 11. 2017 Středa
B slavnost Všech svatých
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 02. 11. 2017 Čtvrtek
B slavnost Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 03. 11. 2017 Pátek
Z Pátek 30. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Martina de Porres, řeholníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 04. 11. 2017 Sobota
B památka Sv. Karla Boromejského, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 3. týdne 05. 11. 2017 Neděle
Z 31. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne 06. 11. 2017 Pondělí
Z Pondělí 31. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 07. 11. 2017 Úterý
Z Úterý 31. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 08. 11. 2017 Středa
Z Středa 31. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 3. týdne 09. 11. 2017 Čtvrtek
B svátek Posvěcení lateránské baziliky
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Žaltář 3. týdne 10. 11. 2017 Pátek
B památka Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 3. týdne 11. 11. 2017 Sobota
B památka Sv. Martina, biskupa
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 4. týdne 12. 11. 2017 Neděle
Z 32. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne 13. 11. 2017 Pondělí
B památka Sv. Anežky České, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 14. 11. 2017 Úterý
Z Úterý 32. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 4. týdne 15. 11. 2017 Středa
Z Středa 32. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 16. 11. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 32. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Sv. Markéty Skotské
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B sv. Gertrudy Veliké, panny
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 17. 11. 2017 Pátek
B památka Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 4. týdne 18. 11. 2017 Sobota
Z Sobota 32. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
B Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující neděle.
Žaltář 1. týdne 19. 11. 2017 Neděle
Z 33. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne 20. 11. 2017 Pondělí
Z Pondělí 33. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 1. týdne 21. 11. 2017 Úterý
B památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 22. 11. 2017 Středa
č památka Sv. Cecílie, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
královéhradecká diecéze:
č památka Sv. Cecílie, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 1. týdne 23. 11. 2017 Čtvrtek
Z Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nebo:
B Sv. Kolumbána, opata
Denní modlitba církve i mše z památky.
královéhradecká diecéze:
č slavnost Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy z doplňovacího cyklu.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 1. týdne 24. 11. 2017 Pátek
č památka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 1. týdne 25. 11. 2017 Sobota
Z Sobota 33. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Denní modlitba církve i mše z památky.
Nešpory 1. z následující slavnosti.
Modlitba před spaním 1. nedělní.
Žaltář 2. týdne 26. 11. 2017 Neděle
B slavnost Ježíše Krista krále
Modlitba uprostřed dne má nedělní žalmy z 1. týdne.
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Žaltář 2. týdne 27. 11. 2017 Pondělí
Z Pondělí 34. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 28. 11. 2017 Úterý
Z Úterý 34. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 29. 11. 2017 Středa
Z Středa 34. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Žaltář 2. týdne 30. 11. 2017 Čtvrtek
č svátek Sv. Ondřeje, apoštola
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.

prosinec

Žaltář 2. týdne 01. 12. 2017 Pátek
Z Pátek 34. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nebo:
č Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Denní modlitba církve i mše z památky.
Žaltář 2. týdne 02. 12. 2017 Sobota
Z Sobota 34. týdne v mezidobí
Denní modlitba církve i mše feriální.
Nešpory 1. z následující neděle.
plzeňská diecéze:
B svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Bartoloměje
Modlitba uprostřed dne má žalmy z příslušného dne žaltáře.
Nešpory 1. z následující neděle.

Generated by ordodo
2017-09-11